مشاوره امور مالیاتی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 1688 عددبا سلام ما شرکتی را تاسیس ودر سال 1401 هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته ایم اما هزینه هایی بابت اجاره و ....داشتیم ایا نیاز به تحریر دفاتر قانونی داریم اگر دفاتر را کامل نکنیم مشکلی خواهیم داشت ؟
پاسخ:
توصیه می شود دفاتر خود را با ثبت هزینه های خود تنظیم و اظهار نامه مبتنی بر زیان سال مالی را بر این اساس تنظیم نمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام