مهدی صادقی

عضو موظف هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)22051825

خ استاد نجات الهی – خ شهید کلانتری- ساختمان شهید الهی – طبقه نهم


ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام