علیرضا پیمان پاک

قائم‌ مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار02122662626

02122664044

بزرگراه شهید چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

كارشناس گروه نفت و گاز شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران 1381-1383

مدير گروه نفت و گاز شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) 1383 تا كنون

مدير پروژه طرح تدوين استراتژي توسعه صنعت گاز كشور (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري) 1384

مجری پروژه طرح بررسي ساختار صنعت گاز كشور(دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري) 1384

مجری پروژه تدوين استراتژي توسعه تبديلات گازي كشور،(پژوهشگاه صنعت نفت) 1386

مدير پروژه مطالعات اکتشافي ايجاد اولين پارک فناوري پتروشيمي کشور (پژوهش و فناوري پتروشيمي) 1385

مجری طرح ارزيابي وضعيت مديريت مصرف انرژي در كشور (مركز پژوهش­هاي مجلس) 1386

مجری طرح ايجاد پايگاه اطلاعات كارآفريني صنعت نفت (معاونت منابع انساني وزارت نفت)1386

مدير طرح ترسيم شبكه تحقيقاتي صنعت گاز كشور (شركت ملي گاز ايران) 1386

مدير طرح ايجاد کانون تفکر شرکت ملي گاز ايران ( مديريت آموزش شركت ملي گاز ايران) 1387

مجری ارزيابي ضرورت و الزامات تدوين استراتژي انرژي کشور (سازمان بازرسي کل کشور) 1387

تدوين راهبرد پدافند غيرعامل در صنعت گاز (سازمان پدافند غيرعامل) 1387

تدوين راهبرد پدافند غيرعامل در صنعت پتروشيمي (سازمان پدافند غيرعامل) 1387

مدير پروژه ارزيابي عملکرد دستگاهها در اصلاح الگوي مصرف انرژي ( سازمان بازرسي کل کشور) 1388

مدير پروژه ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کاهش مصرف گاز طبيعي (شرکت ملي گاز ايران) 1388

مدير پروژه تدوين بسترها و الزامات قانوني تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه انرژي ( مرکز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي) 1388

نماينده وزارت صنايع در كارگروه انرژي تدوين برنامه پنجم توسعه كشور 1387

مشاور اداره­کل کارآفريني وزارت نفت 1386 تا 1388

مشاور مديريت سياست­گذاري فناوري شرکت ملي صنايع پتروشيمي 1387 تا 1389

مشاور معاونت انرژي سازمان پدافند غيرعامل 1388 تا 1389

مشاور ستاد تحول صنايع و معادن وزارت صنايع 1389 تا 1391

مدير پروژه بررسي و تعيين جايگاه پژوهشگاه صنعت نفت در تحقق اهداف بهينه سازي مصرف انرژي قانون هدفمندي يارانه ها 1390 (پژوهشگاه صنعت نفت)

مسئول دبيرخانه کميسيون انرژي شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري کشور 1388 تا 1390

نماينده وزارت صنايع در كميسيون انرژي شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري 1388 تا 1390

مدير پروژه تدوين سند راهبردي توسعه صنعت پتروشيمي (معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع) 1390

مدير پروژه تدوين سند چالشها و مشكلات صنايع لاستيك، آرايشي و بهداشتي، و ريخته گري و شاليكوبي 1389 (ستاد تحول وزارت صنايع و معادن)

مدير پروژه آمايش سرزمين صنايع بالادست و ميان دستي پتروشيمي 1389 (مديريت برنامه ريزي و توسعه شركت ملي پتروشيمي)

مدير طرح ارزيابي آثار هدفمندي يارانه ها در صنعت نفت 1390(سازمان بازرسي كل كشور)

مشاور مدير امور مالي شرکت ملي نفت ايران 1388 تا 1392

مشاور معاون برنامه ريزي، فناوري و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 1389 تا 1391

مشاور رييس پژوهشگاه صنعت نفت 1388 تا 1392

عضو دبيرخانه شوراي سياستگذاري انتقال فناوري معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت 1391 تا 1392

مدير پروژه انتقال دانش فني واحدهاي پالايشگاهي کوچک (ميني ريفاينري) مرکز همکاريهاي فناوري رياست جمهوري 1390تا 1392

مدير کميته پالايش، گاز و پتروشيمي مرکز همکاريهاي فناوري رياست جمهوري 1390 تا 1392

مدیر پروژه بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در توسعه میادین مشترک (مطالعه موردی کشور عراق) 1394 تا 1395

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام