رضا محتشمی پور

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت81774257

88807476

mine@mimt.gov.ir

- قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران
- رئیس دفتر توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
- مشاور مرکز همکاریهای فناو ری و نوآوری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
- مدیر دفتر نمایندگی بورس کا لای ایران در سوریه
- معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایرا ن
- مشاور مرکز پژوه شهای مجل س
- مشاور معاون وزیر نفت در امور توسعه زنجیره ارز ش
- قائم مقام شرکت پروژه پتروشیمی سلمان
- عضو هیئت پذیرش شرکت بورس کالا و پذیرش بیش از 40 شرکت معدنی و بیش از 60 شرکت صنعتی در بورس کالای ایرا ن
- مسئول کمیته عرضه و ساماندهی عرضه های صنعتی و معدنی در بورس کالای ایران

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام