محسن شیراوند

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی۴۳۵۴۴۸۰۰

خیابان طالقانی- نرسیده به پل حافظ- وزارت جهادکشاورزی- ساختمان شماره ۱- طبقه هشتم

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام