سید محمد آقامیری

رئیس سازمان دامپزشکی021-88953400-3

02188962392

تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام