جهانبخش سنجابی شیرازی

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و نماینده وزیر جهاد کشاورزیj.sanjabi@yahoo.com

دكتراي حرفه اي – تخصصي (MD‐CFP‐RD)
رياست پژوهشگاه ملی استاندارد ايران
معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد
دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق
دبیرکل دبیرخانه دائمی توسعه همکاریهای اقتصادی کشورهای اسلامی
دبير كميته تجارت و بازرگاني و ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق )رياست جمهوري)
مدیر مسئول نشریه «رهنامه توسعه تجارت» و عضو تحریریه نشریات «رهنامه سیاستگزاری» و« ایران آینده»
قائم مقام معاونت امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاونت اسناد و گنجینه اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام
قائم مقام معاونت اطلاع رسانی و پژوهش مجمع
دبير شوراي عالي گزينش كاركنان دبيرخانه مجمع
رئیس میز تخصصی پایش و ارزیابی راهبردی مرکز مطالعات ناجا
دبير شوراي راهبري توسعه مديريت سازمان ملي استاندارد ايران
دبير ستاد تحول نظام استاندارد سازي كشور
مشاور ویژه و جانشين دبير شوراي عالي استاندارد
رئيس كميته ارزيابي و تبيين قانون سياستهاي سياسي دفاعي امنيتي دبيرخانه مجمع
مدير كل آينده پژوهشي و بهره برداري اطلاعات مجمع تشخيص مصلحت نظام
رئيس مركز تحول مديريت و توسعه منابع انساني دبيرخانه مجمع
رییس هیات مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی
عضو هیئت مدیره انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان
مدیرکل آموزش مداوم سازمان پزشكي قانوني كشور
دبير شوراي پژوهشي – تخصصي سازمان پزشكي قانوني
مشاورمعاونت و مسئول امور راهبردي و برنامه ريزي معاونت حفاظت و بازرسي مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبير كرسي راهبردي امنيت اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
عضو اصلی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان ملی استاندارد
عضو اصلی هیاًت بدوی شعبه هفت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیر کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون گنجینه اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشاور دبیر محترم مجمع تشخبص مصلحت نظام
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی صنایع و معادن ایران و عراق
مشاور سرمایه گذاری و امور شرکتهای بانک شهر


ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام