شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال 1389 بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است. با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (75) این قانون، شورای گفت‌و‌گو "به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط"، تشکیل شد.


دبیر شورای استانی: محمود نجفی عرب

سرپرست دبیرخانه شورا: هومن حاجی پور

تلفن: 88726824 (021)

نمابر: 88720461 (021)

وب سایت: www.tccim.ir

پست الکترونیکی: ppdc [@] tccim [.] ir

همکاران دبیرخانه شورا: سارا محمدی، دنیا رستمی و سعید رحیمی رتکی