شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال 1389 بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است. با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (75) این قانون، شورای گفت‌و‌گو "به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط"، تشکیل شد.


دستور جلسه:

ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون بندهای 2 و 4 مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گو توسط رئیس محترم جهاد کشاورزی استان

شرح موضوع:

[دانلود]

مصوبات جلسه:

[دانلود]

اقدامات و پیگیری ها:

[دانلود]

دستور جلسه:

طرح مشکلات انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران پیرامون عدم اجرای مصوبه شماره 31108 /ت 51709 ه مورخ 11 / 03 / 1392 هیأت دولت توسط بانک مرکزی

شرح موضوع:

[دانلود]

مصوبات جلسه:

[دانلود]

اقدامات و پیگیری ها:

[دانلود]

دستور جلسه:

طرح مشکالت موجود پیرامون عدم اخذ نظرات کارشناسی در تغییر حقوق ورودی و تعرفه های گمرکی در کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 1401 و مشکلات موجود در عرضه صددرصدی محصولات در بورس کالا توسط رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی تهران

مصوبات جلسه:

[دانلود]

اقدامات و پیگیری ها:

[دانلود]

دستور جلسه:

ارائه گزارش به منظور ایجاد مشکلاتی که در تعویض نام کوچه ها جهت فعالان اقتصادی به وجود آمده و راهکار پیشنهادی آن توسط مدیرعامل شرکت مهندسی ایستا

مصوبات جلسه:

[دانلود]

اقدامات و پیگیری ها:

[دانلود]

دستور جلسه:

طرح مشکلات انجمن شرکتهای حمل و نقل سریع درخصوص اصول حاکم بر صدور پروانه کاروَران پستی غیردولتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت های فعال در این حوزه (پیرو جلسه شصت و نهم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ) توسط رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل سریع

مصوبات جلسه:

[دانلود]

دستور جلسه:

طرح نظرات پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان

شرح موضوع:

[دانلود]

مصوبات جلسه:

[دانلود]

اقدامات و پیگیری ها:

[دانلود]