اجباری شدن درج قیمت کلیه کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت

1401/03/07

درج قیمت کلیه کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت اجباری است 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به نامه پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_3210.pdf

...