نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کشاورزی دام و طیور شیلات آبزیان و صنایع وابسته بغداد عراق

1401/03/18

 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کشاورزی دام و طیور شیلات آبزیان و صنایع وابسته بغداد عراق

 

زمان : 19 الی 22 تیرماه 1401

مکان : نمایشگاه بین المللی بغداد

سایت : www.iraqfoodshow.com

تلفن تماس : 22720846

...