رعایت مفاد ماده 6مکرر 2 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1401/03/18

رعایت مفاد ماده 6مکرر 2 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_3510.pdf

...