لزوم شفاف سازی جریان گردش کالا در زنجیره تامین و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

1401/03/18

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_3677.pdf

...