کتابچه های تهیه شده در حوزه گردشگری در کشورهای هدف به منظور جذب گردشگر و رونق فعالیت های تجاری

1401/03/18

 کتابچه های تهیه شده در حوزه گردشگری در کشورهای هدف به منظور جذب گردشگر و رونق فعالیت های تجاری کشورهای هندوستان ، قطر ، عمان ، سوییس ، روسیه و ...

لینک دریافت کتابچه ها در لینک پیوست در قسمت (کتابچه های تحقیقات بازار هدف گردشگری) قابل دریافت است :

www.mcth.ir

 

...