فراخوان معرفی داوطلبین شرکت در طرح ارائه کالا به وسیله کالابرگ الکترونیک

1401/04/21

براساس نامه وزارت صمت و انتشار فراخوان معرفی داوطلبین شرکت در طرح ارائه کالا به وسیله کالابرگ الکترونیک 

علاقمندان به شرکت در این فراخوان دعوت به عمل میآید.

 

 

...