افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل در نیمه دوم مهر ماه 1401

1401/06/15

افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل در نیمه دوم مهر ماه 1401

علاقمندان جهت فعالیت در جهت توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان می توانند به سایت www.barkavexpo.com مراجعه کنند.

 

...