اعزام هیات تجاری به ونزوئلا

1401/09/01

اعزام هیات تجاری با موضوعات اقتصادی و بازرگانی در حوزه های مختلف 

محل برگزاری : ونزئلا

زمان اعزام : 23 الی 29 بهمن ماه 1401

 

تلفن تماس : 09120727358 - 09123719425

...