کنفرانس بین المللی دانه ها و روغن آفتابگردان در شهر بونئوس آیرس - سفارت آرژانتین

1401/09/19

کنفرانس بین المللی دانه ها و روغن آفتابگردان در شهر بونئوس آیرس - سفارت آرژانتین

زمان برگزاری : 29 الی 31 مارچ 2023

مکان : بونئوس آیرس

سایت کنفرانس : www.ciaracec.com.ar

...