آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کار های برخط و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری

1401/09/20

 آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کار های برخط و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری در لینک زیر قابل مشاهده برای علاقمندان و فعالان این حوزه می باشد.

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_12008.pdf

...