ثبت نام به موقع تولید کنندگان محصولات کشاورزی در سامانه سماک برای اخذ کد QR

1401/10/03

ثبت نام به موقع تولید کنندگان محصولات کشاورزی در سامانه سماک برای اخذ کد QR

برای دیافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_12491.pdf

...