دومین نشست شو روم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

1401/10/04

دومین نشست شو روم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

زمان : 17 الی 18 بهمن ماه 1401

مکان : برج دلو

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه کنید 

فایل یک

فایل دو

...