تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن به اعضاء محترم اتاق تهران

1401/10/20

تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن به اعضاء محترم اتاق تهران

حداکثر زمان ثبت نام تا 12 بهمن ماه 1401 

تلفن تماس : 85732388

زمان برگزاری : 17 بهمن ماه 1401 ساعت 14

مکان : سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران طبقه اول

...