بازرگان قزاقستانی علاقه مند به واردات دستگاههای تولید انواع پنیر کره و کشک از ایران

1401/12/09

بازرگان قزاقستانی علاقه مند به واردات دستگاههای تولید انواع پنیر کره و کشک از ایران

علاقمندان فهرست و مشخصات میزان تولید خود را به زبان انگلیسی برای معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال نمایند

تلفن تماس : 85730000

...