فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

1401/12/09

فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

تاریخ ثبت نام : از 9 اسفند الی 20 اسفند ماه 1401

آدرس محل ثبت نام : اتاق بازرگانی ایران - معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15623.pdf

 

...