نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک ایتالیا - 22 لغایت 28 خرداد ماه 1402

1401/12/11

نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک ایتالیا

زمان برگزاری : 22 لغایت 28 خرداد ماه 1402

تلفن تماس : 031 - 55464451   - 09215316477

 

...