اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی

1402/01/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15919.pdf

...