فراخوان حضور شرکت های ایرانی در بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه ساختمان شرق آفریقا

1402/01/26

فراخوان حضور شرکت های ایرانی در بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه ساختمان شرق آفریقا

زمان برگزاری : 10 الی 13 خرداد ماه 1402

مکان : کنیا

تلفن تماس : 91070080 - 09019691532

...