وبینار ارزیابی و تحلیل ریسک طرح دعوی در داوری و دیگر روش های حل و فصل اختلاف

1402/05/17

وبینار ارزیابی و تحلیل ریسک طرح دعوی در داوری و دیگر روش های حل و فصل اختلاف

زمان برگزاری : 24 مرداد ماه 1402

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/ICC Announcement.pdf

...