اطلاع رسانی طرح رصد و پایش انبارها و مراکز نگهداری کالا

1402/06/07

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7092.pdf

...