آگهی فراخوان ثبت‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان پروبیوتیک استان تهران

1402/06/07

آگهی فراخوان ثبت‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان پروبیوتیک استان تهران

در اجرای موافقت اصولی شماره 2603/14/ص مورخ 31/03/1402 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تأسیس و ثبت انجمن تولیدکنندگان پروبیوتیک استان تهران

 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مذکور در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 13/06/1402 در محل سالن همایش امین­الضرب واقع در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل­ها)، به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه اول با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالان حوزه تولیدکنندگان پروبیوتیک در استان تهران دعوت به عمل می‏آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 08/06/1402 جهت ثبت‏نام و تکمیل مدارک عضویت به دبیرخانه موقت مستقر در مدیریت امور تشکل‏های اتاق تهران واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان میرزای شیرازی، روبروی خیابان سنایی، پلاک275، طبقه چهارم مراجعه نمایند. شایان ذکر است مهلت یادشده قابل تغییر و تمدید نمی­باشد.

دستور جلسه:

  1. بررسی و تصویب پیش‏نویس اساسنامه
  2. تعیین ورودیه و حق عضویت
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  4. انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
  5. سایر موارد

شرایط ثبت‏نام:

الف. ارائه کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ب. ارائه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (سازمان غذا و دارو، وزرات صنعت، معدن و تجارت و سازمان دامپزشکی) لازم به ذکر است یکی از مجوزهای اعلام شده جهت ارائه کافی می­باشد.

ج. ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/10 ریال (معادل یک میلیون تومان) به حساب شماره 0103036969001 به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نزد بانک ملی شعبه آزادگان.

تبصره1: همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق تهران و مجوز فعالیت در روز مجمع الزامی است.

تبصره2: نمایندگان اشخاص حقوقی می‏بایست مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره مؤسسه متبوع باشند و در روز مجمع روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و معرفی‏نامه با مهر و سربرگ شرکت را به همراه داشته باشند.

 

                                                                                                     مدیریت امور تشکل­ها ومسئولیت اجتماعی                       

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران     

...