فراخوان ثبت نام در فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال 1402

1402/06/07

فراخوان ثبت نام در فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال 1402

مهلت ثبت نام : تا 12 شهریور 1402 (تا 14 شهریور تمدید شد )

سایت ثبت نام : www.ntsw.ir  ( سامانه جامع تجارت )

 

 

...