معرفی درگاه اینترنتی فرصت های سرمایه گذاری مناطق ازاد و ویژه اقتصادی قزاقستان

1402/06/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7918.pdf

...