نمایشگاه ترکمنستان با موضوع راه سازی ، ابنیه ، پل ، تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی، آب ، برق و انرژی

1402/06/22

پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی – تخصصی

ایران پروژه(1×4)جمهوري اسلامی ایران

نمایشگاه ترکمنستان با موضوع راه سازی ، ابنیه ، پل ، تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی، آب ، برق و انرژی به همراه همایش تجاری

زمان برگزاری : 30 مهر تا 3 آبانماه 1402 

مکان برگزاری : عشق آباد

تلفن تماس : 09122276725 -44098891 

سایت :Parspegahtejarat.com

...