نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته دامداری و غذایی آکروفود 2023 - سوریه

1402/06/29

مکان برگزاری : دمشق 

زمان برگزاری : 22 الی 25 آبانماه

تلفن هماهنگی : 22393493

 

...