برگزاری مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده کانون کارآفرینی استان تهران

1402/07/19

آگهی دعوت به حضور در مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده کانون کارآفرینی استان تهران

 

شماره ثبت 53214 و شناسه ملی 14010845549

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده کانون کارآفرینی استان تهران به ترتیب راس ساعت 14 و ساعت 15 روز چهارشنبه 19 مهر 1402 در سالن امین‌الضرب واقع در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک 18، طبقه اول برگزار می شود.

از عموم اعضای حقوقی کانون کارآفرینی استان تهران دعوت می‌شود با در دست داشتن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق تهران، کارت ملی، روزنامه رسمی اعضای هیأت مدیره و معرفی‌نامه رسمی در مجمع مذکور حضور یابند. نماینده هر عضو حقوقی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل و دارای معرفی‌نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق به غیر را ندارد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده

1- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره در سال 1401

2- استماع گزارش بازرس

3- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه کانون در سال 1401

4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال 1402

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1402

7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال

8- سایر موارد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

1- بررسی و تصویب پذیرش اعضای حقیقی علاوه بر اعضای حقوقی

2- بررسی و تصویب تغییرات اسناسنامه جهت انطباق با اساسنامه تیپ ابلاغی اتاق بازرگانی تهران

هیأت مدیره

...