فراخوان مجمع عادی به طور فوق‌العاده خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

1402/07/30

فراخوان مجمع عادی به طور فوق‌العاده خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موسسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره ثبت  14069 و شناسه ملی 10100529540 در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 30/ 07/ 1402 در محل موسسه واقع در تهران به آدرس: استان تهران، منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد-اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه اول، سالن همایش امین‌الضرب و کد پستی: 1586753914 تشکیل می‌گردد. از کلیه اعضای موسسه دعوت می‌شود شخصاً یا توسط وکیل منصوب خود در مجمع مزبور حضور به هم رسانده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:

1-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/ 12/ 1401.

2-ارائه گزارش مالی هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1401.

3-استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1401.

4-بررسی و تصویب صورت های مالی ( ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1401.

5-انتخاب روزنامه های کثیرالاانتشار جهت هرگونه دعوت و آگهی های منتشره.

6-انتخاب بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی.

سایر موضوعات مطروح در جلسه وفق اساسنامه.

هیات مدیره

...