دومین دوره نمایشگاه تخصصی خدمات پزشکی درمانی بهداشتی و گردشگری سلامت به همراه نخستین رویداد تخصصی زندگی سالم

1402/07/22

دومین دوره نمایشگاه تخصصی خدمات پزشکی درمانی بهداشتی و گردشگری سلامت به همراه نخستین رویداد تخصصی زندگی سالم

زمان : 21 الی 24 آذرماه 1402

مکان : نمایشگاه بین المللی استان فارس

تلفن تماس : 09174238163

 

...