اولین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات شستشو و نظافت صنعتی خانگی و خدماتی مواد شوینده و پاک کننده ها - استان فارس

1402/07/22

 اولین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات شستشو و نظافت صنعتی خانگی و خدماتی مواد شوینده و پاک کننده ها - استان فارس

زمان برگزاری : 20  لغایت ۲۳ دی ماه سال ۱۴

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی استان فارس

 

تلفن تماس : ۰۹۱۷۴۲۳۸۱۶۳ - ۰۹۱۷۵۹۶۷۲۹۰

...