تعیین تکلیف نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر

1402/08/07

تعیین تکلیف نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_10085.pdf

...