اعلام آمادگی شرکت گسترش و پخش آب و برق پاسارگارد کیش جهت تامین برق

1402/08/07

اعلام آمادگی شرکت گسترش و پخش آب و برق پاسارگارد کیش جهت تامین برق

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-njinogxf (1).zip

...