"تصویب نامه هیات وزیران"

1402/11/08

"تصویب نامه هیات وزیران" در مورد تعرفه های واردات خودروهای سواری ، نیمه سنگین ، کشنده ،وانت ، موتور سیکلت ، دوچرخه 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-yvwsecsp.zip

...