آگهی فراخوان ثبت‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

1402/11/10

آگهی فراخوان ثبت‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

در اجرای موافقت اصولی شماره 10030/14/ص مورخ 11/10/1402 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تأسیس و ثبت انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مذکور در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 16/11/1402 در محل سالن همایش امین­الضرب واقع در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل­ها)، به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه اول، سالن همایش امین­الضرب، کد پستی 1586753924 با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدین­وسیله از کلیه فعالان حوزه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران دعوت به عمل می‏آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402 جهت ثبت‏نام و تکمیل مدارک عضویت به دبیرخانه موقت مستقر در مدیریت امور تشکل‏های اتاق تهران واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان میرزای شیرازی، روبروی خیابان سنایی، پلاک275، طبقه چهارم مراجعه نمایند. شایان ذکر است مهلت یادشده قابل تغییر و تمدید نمی­باشد.

دستور جلسه:

1.      بررسی و تصویب پیش‏نویس اساسنامه

2.      تعیین ورودیه و حق عضویت

3.      تعیین روزنامه کثیرالانتشار

4.      انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

5.      سایر موارد

شرایط ثبت‏نام:

الف. ارائه کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ب. ارائه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (وزرات صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام صنفی رایانه­ای، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) لازم به ذکر است یکی از مجوزهای اعلام شده جهت ارائه کافی می­باشد.

ج. ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/10 ریال (معادل یک میلیون تومان) به حساب شماره 0103036969001 به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نزد بانک ملی شعبه آزادگان.

تبصره1: همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق تهران و مجوز فعالیت در روز مجمع الزامی است.

تبصره2: نمایندگان اشخاص حقوقی می‏بایست مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره مؤسسه متبوع باشند و در روز مجمع روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و اصل معرفی‏نامه با مهر و سربرگ شرکت را به همراه داشته باشند.

 

                                                                                                     مدیریت امور تشکل­ها ومسئولیت اجتماعی                       

                                                                                                                         اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران     

...