نخستین نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش فرش دستباف و دستبافته های سنتی خراسان شمالی

1402/11/15

نخستین نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش فرش دستباف و دستبافته های سنتی خراسان شمالی

زمان برگزاری : 15 الی 19 بهمن 1402

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی بجنورد

تلفن هماهنگی : 058-32728238

...