تفاهم نامه تامین مالی بخش صنعت و معدن با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای

1402/11/23

تفاهم نامه تامین مالی بخش صنعت و معدن با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15254.pdf

...