مساعدت و حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان و اعلام شماره حساب

1402/12/23

مساعدت و حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان و اعلام شماره حساب در فایل پیوست :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_16747.pdf

...