درخواست کشور بلاروس مبنی بر واردات میوه و سبزی از ایران

1403/04/17

لیست درخواست کشور بلاروس مبنی بر واردات میوه و سبزی از ایران در لینک زیر قابل مشاهده است 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-eutbakbi.zip

...