کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

صنعت پتروشیمی در ایران

تاریخ انتشار: تابستان 1395

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

صنعت پتروشیمی كشور شامل سه بخش عمده صنایع بالادستی، میانی و پایین دستی تكمیلی است و دارای مزیتهایی بسیاری می باشد. که باتوجه به اهمیت بالای این صنعت، پیگیری چالشهای آن یکی از اولویتهای این کمیسیون بوده که با تدوین این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام