کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

تاریخ انتشار: زمستان 1397

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

هیات امنای صرفه جویی ارزی در فضای کسب و کار فعالان اقتصادی حوزه سلامت چالش هایی را ایجاد نموده که منجر به از بین رفتن فضای رقابتی در بازار نیز گردیده است. در این راستا قانون آن مورد بررسی و ارائه نظر قرار گرفت.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام