کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آسیب شناسی قوانین و مقررات صادرات و واردات با مروری بر وضعیت توانمندسازی تجاری و نظام تعرفه ای در ایران

تاریخ انتشار: پاییز1397

نویسنده: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

چالش های قوانین و مقررات صادرات و واردات مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد می نماید که با آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط، وضعیت توانمندسازی تجاری و نظام تعرفه ای وضعیت موجود تحلیل گردیده و راهکارهای پیشنهادی ارتقای قوانین و مقررات صادرات و واردات نیز ارائه شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام