کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل تولید و تجارت زعفران در ایران و جهان

تاریخ انتشار: زمستان 1396

نویسنده: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

زعفران از گیاهان بومی ایران است. موطن اصلی آن در دامنه کوهستان الوند درهمدان و حوالی آن و در سر زمین اصلی مادها بوده است . ایرانیان اولین قومی بوده‌اند که گیاه زعفران را شناخته و نسبت به کشت و پرورش آن اقدام کرده‌اند. زعفران از مدت‌ها پیش در بسیاری از نواحی ایران به جز سواحل دریای خزر و مناطق سردسیر آذربایجان کشت می‌شده است، اما به‌تدریج زراعت آن در بسیاری از نواحی متروك شد و در حال حاضر مجدداً در بسیاری از استان‌ها کشت می شود. گرچه در حال حاضر علاوه بر ایران در برخی نقاط جهان زعفران کشت می شود، لیكن از نظر کیفیت، رنگ و طعم هنوز زعفران ایران برتر می باشد. بزرگترین بازارهای مصرف زعفران را کشورهای ثروتمند جهان به ویژه کشورهای اروپایی تشكیل می دهند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام